Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
piątek, 7 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Donata, Kajetan
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Kierunki działań pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I w 2019 roku

Strona główna » Aktualności » Kierunki działań pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I w 2019 roku

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  ustala się  od 01.04.2019r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31.08.2019r.

 

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się  na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

Obszar A:

w Zadaniu 1 - 10.000 zł,

w Zadaniu 2 lub 3 - 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) - 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego - 500 zł,

w Zadaniu 4 - 4.000 zł;

Obszar B:

w Zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej - 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,

w Zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł,
  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3 - 6.000 zł,

w Zadaniu 4 - 2.500 zł,

w Zadaniu 5 - 1.500 zł;

Obszar C:

w Zadaniu 2 - 3.500 zł,

w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki - 9.000 zł,
 • przedramienia - 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
  z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

w Zadaniu 4 - do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

w Zadaniu 5 - 5.000 zł;

Obszar D - 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

 

Wyznaczono minimalny, wymagalny udział własny w Module I:

 • zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją  ruchu i słuchu - 15%,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii - 25%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania  - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i kończyn górnych oraz osoby z dysfunkcją słuchu - 10%,
 • zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania  - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku) - 30%,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu - 10%,
 • zakup  oraz utrzymanie sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - 10%,
 • zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego - 35%.

 

czytano: 438 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Aktywny samorząd - Moduł I

Wnioski do programu Aktywny Samorząd - Moduł I do pobrania w formacie PDF Wniosek Moduł I Obszar A Zadanie 1 Wniosek Moduł I Obszar A Zadanie 2 Wniosek Moduł I Obszar A Zadanie ...
dalej
Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1