Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
niedziela, 27 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Damian, Mirabela
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Strona główna » Aktualności » Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Powiat Zawierciański realizuje projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej poprzez:

  • zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania, wyrównywania braków szkolnych,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek) i środków dezynfekcyjnych,
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej, służących do opieki nad dziećmi o charakterze interwencyjnym,

W ramach projektu Powiat Zawierciański otrzymał dofinansowanie w wysokości 436 275,00 zł, a realizację w/w zadań powierzył Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Nowy sprzęt komputerowy zostanie przekazany na podstawie umowy użyczenia uczącym się wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej i ma służyć organizacji zdalnej nauki.

W ramach wyposażenia miejsc kwarantanny, doposażona zostanie zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego jak również placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiatu Zawierciańskiego.

Ponadto wszystkie rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymają środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne.

czytano: 62 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1