Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
niedziela, 27 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Damian, Mirabela
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START 300 plus

Strona główna » Aktualności » Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START 300 plus

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U.z 2018r. poz.1061 z późn. zm.).

Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje 1 raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 20 lat,
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się i legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności kończy 24 lata.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.

Bez względu na dochód.

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek:

  • rodziny zastępczej,
  • dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • pełnoletniej osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" (300+) będzie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy Centrum (tel. 32 67 107 48) od  1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. - w formie papierowej.

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek do pobrania: http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/kategorie/dobry_start

czytano: 148 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Dobry start

Wniosek do pobrania w formacie PDF
dalej
Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1