Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Dominika
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020r.

Strona główna » Aktualności » Kryteria wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020r.

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

I. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

 

 1. Dofinansowanie w roku 2020 będzie przyznawane osobom mającym znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, których konsekwencją jest konieczność stałego użytkowania wózka inwalidzkiego lub poruszanie się wyłącznie przy pomocy przedmiotów ortopedycznych (kule, balkonik, proteza).
 2. W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dzieci niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się na wózkach inwalidzkich, w wieku aktywności zawodowej.
 3. Mając na uwadze zapisy pkt.1 i 2, przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały z dofinansowania na likwidację barier architektonicznych w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 4. Osoby, które uzyskały dofinansowanie w roku ubiegłym nie otrzymują dofinansowania w 2020r.
 5. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 05R, 10N i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniami - 10 p., znaczny z innych przyczyn 7 p., umiarkowany 05R, 10N-5 p.), waga punktów 30%,
  • zakres faktycznych ograniczeń (osoby poruszające się wyłącznie na wózkach inwalidzkich 10 p., osoby poruszające się z użyciem innych przedmiotów ortopedycznych 7 p.), waga punktów 30%;
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10 p., usamodzielnienie w części funkcji 5 p. bez wpływu na usamodzielnienie 3 p.) waga punktów 20%,
  • wiek (aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%.
 6. Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić:
  • 80% kosztów inwestycji,
   z zastrzeżeniem:
  • nie więcej niż 8 000,00 zł w przypadku inwestycji dotyczących wyłącznie dostosowania łazienki,
  • nie więcej niż 20 000,00 zł w przypadku pozostałych inwestycji.
 7. W przypadkach szczególnych inwestycji wymagających znaczących nakładów np. konieczność kompleksowego dostosowania pomieszczeń, czy budowa podjazdu, wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie decyzją Dyrektora PCPR przy zachowaniu zasady 80%.
 8. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

II. Kryteria dofinansowania do likwidacji barier technicznych.

 

 1. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań:
  • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zakup konkretnego przedmiotu ułatwi wykonywanie funkcji społecznych i zawodowych,
  • osobom które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 2. W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z  niepełnosprawności nie były możliwe.
 3. Maksymalne dofinansowanie:
  • dla osób dorosłych wyniesie 70% wartości zakupu nie więcej
   niż 15 000,00 zł,
  • dla dzieci i młodzieży uczącej się (do 24 roku życia) 95% wartości zakupu nie więcej niż 15 000,00 zł.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania w przypadku zakupu standardowego łóżka elektrycznego  dla osoby dorosłej wynosi 2 500,00 zł.
 5. Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych) objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.
 6. Dofinansowanie nie dotyczy podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego.
 7. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 8. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień niepełnosprawności (znaczny i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniam10 p., umiarkowany 3 p., waga punktów 40%,
  • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10p., usamodzielnienie w części funkcji 5p. bez wpływu na usamodzielnienie 3p.) waga punktów 40%,
  • wiek (aktywności zawodowej i dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo 5 p., emeryci 3p.) waga punktów 10%.
 9. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

III. Kryteria dotyczące dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się.

 

 1. Realizacja tego zadania polega na dofinansowaniu zakupu urządzeń, które służą komunikowaniu się z otoczeniem. Problemy w komunikowaniu definiuje się jako ograniczenia w zakresie realizacji podstawowych czynności, które wynikają z  rodzaju niepełnosprawności i skutkują niemożnością lub znacznym ograniczeniem możliwości kontaktów z otoczeniem.
 2. Jednostkowe dofinansowanie w 2020 roku wyniesie do  80% kosztu zakupu urządzenia:
  • w przypadku dofinansowania standardowego sprzętu komputerowego jednostkowe dofinansowanie nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł., nie więcej niż 80% kosztu zakupu,
  • w przypadku konieczności zakupu wraz z komputerem specjalistycznego oprogramowania usprawniającego mowę i komunikację dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 80% kosztu zakupu.
 3. Dofinansowanie w roku 2020 będzie przyznawane  dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 4. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.
 5. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały ze wsparcia ze środków PFRON w okresie ostatnich 5-ciu lat.
 6. Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków:
  • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 03 L 10 p.,umiarkowany 03 L 7 p. znaczny z innych przyczyn 5 p. umiarkowany z innych przyczyn 3 p.) waga punktów 30%,
  • zakres faktycznych ograniczeń w komunikowaniu się (ograniczenia w wyniku uszkodzenia słuchu lub mowy 10 p., ograniczenia w możliwości zapisu informacji (niedowłady) i inne dysfunkcje poznawcze i komunikacyjne 5 p., ograniczenia wynikające z izolacji społecznej będącej skutkiem niepełnosprawności 3 p.) waga punktów 30%,
  • faktyczne wykorzystanie urządzenia (do nawiązywania i utrzymywania kontaktów 10 p., do usprawniania mowy i ogólnego rozwoju 5 p.) waga punktów 20%,
  • wiek (aktywności zawodowej, dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko do 6 r. życia 8 p., emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
  • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie, aktywność edukacyjna 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8 p., osoby bierne zawodowo i edukacyjnie 5 p., emeryci 3 p.) waga punktów 10%,
  • brak jednoznacznych informacji we wniosku w zakresie faktycznych ograniczeń lub efektów stosowania zakupionego urządzenia skutkuje punktacją zerową.
 7. Wnioski osób bez faktycznych istotnych ograniczeń w komunikowaniu się lub posiadających ograniczenia, które są skompensowane za pomocą środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych rozpatrywane są negatywnie.
 8. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

IV. Kryteria dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 

 1. Dofinansowanie w roku 2020 będzie przyznawane  dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz osobom ze znacznym  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 2. Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu wprost wskazanego przez lekarza specjalistę, w przypadkach braku możliwości lub z ograniczonej możliwości korzystania z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.
 4. Konieczność zakupu sprzętu i zakres zalecanej rehabilitacji musi mieć związek  z orzeczoną przyczyną niepełnosprawności.
 5. Dofinansowanie w roku 2020 będzie wynosić nie więcej niż 80% kosztu zakupu dla dzieci niepełnosprawnych i 70% dla osób dorosłych, nie więcej niż 5 000,00 zł.
 6. Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

czytano: 96 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1