Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
sobota, 21 września 2019 r.
imieniny obchodzą: Daria, Mateusz
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

Strona główna » Aktualności » Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

W dniu 1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1061).

Program ten jest skierowany także do dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, osób przebywających w pieczy na podstawie art. 37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje 1 raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 20 lat,
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lata legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł.

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek rodziny zastępczej, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" (300+) będzie można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4 w godzinach pracy Centrum (tel. 32 67 107 48) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - w formie papierowej.

Bez względu na dochód.

Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto tut. Organ informuję, że została uruchomiona infolinia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach pod numerem 32/606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie. Infolinia działa od 11 czerwca br. do 31 sierpnia br. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

czytano: 471 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
osób online: 1