Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Klara, Roman
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Informacja o przystąpieniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Strona główna » Aktualności » Informacja o przystąpieniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu jest realizatorem projektu konkursowego pt.: "Aktywna integracja szansą na lepsze życie - program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2018r. do 31.12.2020r., skierowany jest do 150 mieszkańców powiatu zawierciańskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym:

  • osób z niepełnosprawnościami (8 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, 43 w  stopniu umiarkowanym, 15 w stopniu lekkim oraz 30 osób z niepełnosprawnością sprzężoną),
  • do wychowanków pieczy zastępczej (9 osób),
  • oraz rodzin zastępczych (45 rodzin).

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u w/w grupy mieszkańców powiatu poprzez zastosowanie kompleksowych usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym.

Wartość projektu wynosi 2.250.039,00 PLN, z czego wartość dofinansowania to 1.912.533,15 PLN. Wkład własny w kwocie 337.505,85 PLN finansowany jest ze środków Powiatu Zawierciańskiego i zostanie przeznaczony na pokrycie świadczeń związanych z wypłatą uczestnikom i uczestniczkom zasiłków i pomocy w naturze wynikających z realizacji przez PCPR ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w projekcie udzielane będzie bezpłatnie.

Wkrótce uruchomione zostanie Biuro Projektu, które będzie mieściło się w siedzibie PCPR w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, gdzie będzie możliwe uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości przystąpienia do projektu. Rekrutacja uczestników i uczestniczek zaplanowana jest na kwiecień br.

czytano: 466 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 3