Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
piątek, 7 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Donata, Kajetan
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Program Aktywny Samorząd

Strona główna » Aktualności » Program Aktywny Samorząd

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Program: "AKTYWNY SAMORZĄD" 2016

źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

realizator programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

 

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I

 • Obszar A Zadanie 1
  - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2
  - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1
  - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2
  - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2
  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3
  - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4
  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D
  - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Terminy

Termin  przyjmowania wniosków:

 1. dla Modułu I
  • od 01.04.2016r. do 30.08 2016r.
 2. dla Modułu II
  • do 15.04.2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)
  • do 10.10.2016r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I

I. Obszar A:

 1. Zadanie 1:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcja narządu ruchu,
 2. Zadanie 2:
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • dysfunkcja narządu ruchu,

II. Obszar B:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

III. Obszar C:

 1. Zadanie 2:
  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. Zadanie 3 i 4:
  • stopień niepełnosprawności,
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

IV. Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wysokość dofinansowania

Moduł I

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I wynosi

I. Obszar A:

 1. Zadanie 1 - 5.000 zł,
 2. Zadanie 2 - 2.100 zł, w tym:
  • dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł,
  • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy - 600 zł,

II. Obszar B:

 1. Zadanie 1:
  • dla osoby niewidomej - 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 8.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
 2. Zadanie 2:
  • dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł,

III. Obszar C:

 1. Zadanie 2 - 2.000 zł,
 2. Zadanie 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki - 9.000 zł,
  • przedramienia - 20.000 zł,
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
  • na poziomie podudzia - 14.000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł,
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
  • refundacja kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON nie więcej niż 200 zł,
 3. Zadanie 4 - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3

IV. Obszar D - 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku

Moduł II

W 2016 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi:

 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - od 700 zł do 1.000 zł,
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
 • opłata za naukę (czesne) - wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - 3.000 zł (dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.)

Więcej szczegółów na stronie www.pfron.org.pl/ Programy i zadania PFRON/Programy i zadania realizowane obecnie/Aktywny samorząd

czytano: 938 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Aktywny samorząd - Moduł II

Wnioski do programu Aktywny Samorząd - Moduł II do pobrania w formacie PDF
dalej
Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 3