Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Klara, Roman
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pozakonkursowego - Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu pozakonkursowego - Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu do naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe RPO WSL 2014-2020, w opraciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera projektu "Partnrstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" na okres od 01.11.2015r. do 31.12.2017r.

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zakładka Ogłoszenia.

czytano: 1214 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1