Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
sobota, 15 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Maria, Napoleon
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2015

Strona główna » Aktualności » Kryteria udzielania dofinansowań ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2015

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym w roku 2015

Dofinansowanie będzie przyznawane według następującej kolejności:

 • w pierwszej kolejności: dzieci i młodzież niepełnosprawna (do 16 lat lub do 24 lat w przypadku osób uczących się i niepracujących w stopniu znacznym i umiarkowanym),
 • w drugiej kolejności: osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu niepełnosprawności wnioskujące o dofinansowanie pierwszy raz,
 • w trzeciej kolejności : pozostałe osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu,
 • w czwartej kolejności: osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu wnioskujące o dofinansowanie pierwszy raz,
 • w piątej kolejności osoby niepełnosprawne w umiarkowanym stopniu,
 • w szóstej kolejności osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wysokość jednostkowego dofinansowania będzie wynosiła 80% kwoty dofinansowania ustalonej  na podstawie §6.1 Rozporządzenia o turnusach  rehabilitacyjnych.

Dofinansowania będą  przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

Kryteria dotyczące  dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia ze środków PFRON

 • w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w wieku aktywności zawodowej oraz wnioski dotyczące dzieci niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • w drugiej kolejności realizowane będą wnioski osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mających znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się,
 • w trzeciej kolejności realizowane będą wnioski osób pozostałych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mających znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się,
 • w czwartej kolejności realizowane będą wnioski osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mających znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się,
 • w piątej kolejności będą realizowane wnioski pozostałych osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mających znaczące problemy w samodzielnym poruszaniu się.

Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków w następujących kategoriach:

 • wiek (aktywności zawodowej 10 p, dziecko 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
 • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8p., osoby bierne zawodowo 5p., emeryci 3p.) waga punktów 10%,
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 05R, 10N i orzeczenie o niepełnosprawności ze wszystkimi wskazaniam10p., znaczny z innych przyczyn 7 p.,i  umiarkowany 05R, 10N 3p., waga punktów 30%,
 • zakres faktycznych ograniczeń (osoby poruszające się wyłącznie na wózkach inwalidzkich 10p., osoby poruszające się z użyciem innych przedmiotów ortopedycznych 7p.osoby  leżące 5p., osoby z ograniczeniami bólowymi poruszające się samodzielnie  z ograniczeniami tylko przy niektórych czynnościach  2p.) waga punktów 30%,
 • efekt po likwidacji barier w zakresie usamodzielnienia  (usamodzielnienie w pełnym zakresie 10p., usamodzielnienie w części funkcji 5p. bez wpływu na usamodzielnienie 3p.) waga punktów 20%.

Maksymalne dofinansowanie będzie wynosić 80% kosztów inwestycji.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

Kryteria dotyczące  dofinansowania do likwidacji barier technicznych

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom:

 • w wieku aktywności zawodowej oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zakup konkretnego przedmiotu ułatwi wykonywanie funkcji społecznych,
 • osobom które nie korzystały wcześniej ze wsparcia ze środków PFRON.

W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które umożliwią realizację podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności nie były możliwe.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 70% wartości zakupu.

Dofinansowanie będzie dotyczyło wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych (nieużywanych) objętych co najmniej 12 miesięczną gwarancją.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

 

Kryteria dotyczące  dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań osobom, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia ze środków PFRON

W zakresie realizacji tego zadania będą realizowane dofinansowania wyłącznie do zakupu urządzeń, które służą komunikowaniu się z otoczeniem w zakresie realizacji podstawowych czynności dnia codziennego, które do tej pory w związku z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności nie były możliwe.

W przypadku dofinansowania sprzętu komputerowego jednostkowe dofinansowanie nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł nie więcej niż 80% kosztu.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

Wprowadza się skalę punktową oceny wniosków w następujących kategoriach:

 • wiek (aktywności zawodowej, dziecko w wieku edukacyjnym 10 p, dziecko do 6 r. życia 8 p. emerytalny 5 p.) waga punktów 10%,
 • faktyczna aktywność zawodowa (zatrudnienie, aktywność edukacyjna 10 p., faktyczne aktywne poszukiwanie pracy 8p., osoby bierne zawodowo i edukacyjnie 5p., emeryci 3p.) waga punktów 10%,
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności (znaczny 03 L 10p., umiarkowany 03 L 7 p., znaczny z innych przyczyn 5 p., umiarkowany  z innych przyczyn 3 p.) waga punktów 30%,
 • zakres faktycznych ograniczeń w komunikowaniu się (ograniczenia w wyniku uszkodzenia słuchu lub mowy 10p., ograniczenia w możliwości zapisu informacji (niedowłady) i inne dysfunkcje poznawcze i komunikacyjne 5p. ograniczenia wynikające z izolacji społecznej będącej skutkiem niepełnosprawności 3p.) waga punktów 30%,
 • faktyczne wykorzystanie urządzenia (do nawiązywania i utrzymywania kontaktów 10 p., do usprawniania mowy i ogólnego rozwoju 5 p.) waga punktów 20%,
 • brak jednoznacznych informacji we wniosku w zakresie faktycznych ograniczeń lub efektów stosowania zakupionego urządzenia  skutkuje punktacją zerową.

Wnioski osób bez faktycznych istotnych ograniczeń w komunikowaniu się lub posiadających ograniczenia, które są skompensowane za pomocą środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych rozpatrywane są negatywnie.

 

Kryteria dotyczące  dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie będzie dotyczyć osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Przyjmuje się priorytet przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie może dotyczyć jedynie sprzętu wprost wskazanego przez lekarza specjalistę, w przypadkach braku możliwości lub z ograniczoną możliwością korzystania z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych i konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.

Konieczność zakupu sprzętu i zakres zalecanej rehabilitacji musi mieć związek  z orzeczoną przyczyną niepełnosprawności.

Dofinansowanie w roku 2015 będzie wynosić nie więcej niż 70% kosztu zakupu dla dzieci niepełnosprawnych i 60% dla osób dorosłych.

Dofinansowania będą przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

czytano: 1129 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 2