Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
wtorek, 4 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Dominika
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Informacja na temat realizacji wniosków o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w 2014 roku

Strona główna » Aktualności » Informacja na temat realizacji wniosków o dofinansowanie sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w 2014 roku

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Informujemy, że aktualny  próg dochodowy uprawniający do przyznania dofinansowania wynosi:

  • 2 485,15 zł dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe
  • 1 911,66 zł dla osoby we wspólnym gospodarstwie domowym

Jednocześnie informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu  nr 2/2014 z dn. 21.01.2014r. wprowadzono  dodatkowe kryteria ustalania wysokości jednostkowego dofinansowania. Treść kryteriów publikujemy poniżej:

 

Kryteria dotyczące wysokości dofinansowania wniosków realizowanych w 2014 roku  do zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych

Wprowadza się dodatkowe kryterium dochodowe: zostaje ustalone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę  ustalenia uprawnienia do dofinansowania zgodnie z §5 Rozporządzenia MPiPS z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowanie ze środków PFRON (tekst jednolity   Dz.U.z 2013 poz.1190):

  • dochód do 30% kwoty uprawniającej do dofinansowania  -  dofinansowanie w wysokości 70% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód od 30% do 70 % kwoty uprawniającej do dofinansowania - dofinansowanie w wysokości 60% kwoty wynikającej z rozporządzenia
  • dochód pow. 70%  kwoty uprawniającej do dofinansowania - dofinansowanie w wysokości 50% kwoty wynikającej z rozporządzenia

Obniżenie dofinansowania wynikające z powyższych kryteriów nie dotyczy:

  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  uczącej się (do 24 roku życia)
  • osób zatrudnionych

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania limitu środków PFRON na realizację zadania.

czytano: 1122 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 2