Przejdź do treści Strona główna Strona w wersji domyślnej Tłumacz dla osób niesłyszących Elektroniczna skrzynka podawcza
niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Klara, Roman
BIP
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAWIERCIU

ul. Daszyńskiego 4, 42-400 Zawiercie
tel: 32/ 67 107 48 do 50
fax: 32/ 67 107 48
e-mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 14.00

więcej informacji kontaktowych

Galeria

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II

Strona główna » Aktualności » Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II

wielkość tekstu:A czcionka mała | A czcionka średnia | A czcionka duża

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w roku bieżącym ponownie przygotowuje wystąpienie w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II".

Jest to program realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie  w następujących obszarach:

 1. Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

  • zakres dofinansowania maksymalnie 60% kosztów realizacji projektu maksymalnie 150 000,00 zł
  • beneficjenci:
   • zakłady opieki zdrowotnej rozumiane jako należy przez to rozumieć podmiot leczniczy taki jak: szpital, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnię, ośrodek zdrowia, poradnię oraz ambulatorium, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. ), które w roku złożenia projektu mają zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie powszechnie dostępnych dla osób ubezpieczonych świadczeń zdrowotnych, prowadzące działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla których organem założycielskim jest, a w przypadku podmiotów leczniczych będących spółkami prawa handlowego, w których większościowe udziały ma: organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego, uczelnia medyczna, jednostka administracji rządowej, instytut badawczy.
   • podmioty prowadzące placówki edukacyjne rozumiane jako działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.): przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne, szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, szkoły artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
   • do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;
 2. Obszar D - likwidacja barier transportowych w zakresie części kosztów zakupu lub przystosowania

  • zakres dofinansowania maksymalnie 80% kosztów realizacji projektu maksymalnie 80 000,00 zł
  • beneficjenci:
   • organizacje pozarządowe,
   • gminy,
   • spółdzielnie socjalne osób prawnych.

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy:

 • opracować projekt (wzór poniżej)
 • złożyć projekt wraz z wymaganymi załącznikami (wersja papierowa i elektroniczna) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 15.03.2014r.

Szczegółowe zasady dotyczące założeń i procedur programowych dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

W przypadku  pytań dotyczących realizacji programu prosimy o kontakt tel : 32 67-107-48 wew. 109
 

czytano: 1324 razy

źródło: pcpr.zawiercie.powiat.pl

Strona główna
Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i możesz przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka powierzonego w rodzinę zastępczą. Pamiętaj, człowiek jest wart tyle, ile może dać z siebie innym. Każdy, kto chciałby utworzyć rodzinę zastępczą, może zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Deklaracja dostępności
osób online: 1